Betingelser og vilkår


Dit modelbygger eventyr starter i SKALA-modelbyg.dk


Vi anbefaler os indenfor:

Modelbyggesæt * samlesæt * skalamodeller * fly * skibe * køretøjer * Modelhobby

* Racerbaner * Loppeshop (pop-up)

SKALA-modelbyg.dk

Betingelser og vilkår i vores webshop.


Almindelige forbehold:

Der tages forbehold for evt. tryk- og billedfejl på hjemmesiden samt for udsolgte varer herunder leverandørsvigt.


Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde)" (ejes af DSR Scandinavia (CVR 25023838) - Roskilde), anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.


Produktinformation:
På SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) oplyses varens væsentlige egenskaber, herunder om der er eller medfølger farver/maling m.m. til modellen (er normalt kun i komplette sæt). For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) via webshop(a)SKALA-modelbyg.dk


Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer eller udsolgte varer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms. Priserne kan afvige ved salg og levering til Grønland og Færøerne grundet evt. momsfritagelse og ændrede fragtpriser. Kontakt os evt. før bestilling, hvis tvivl.


Skaffevarer:

Er hovedsageligt varer, der produceres på din ordre og evt. leveres direkte til dig, fra vores europæiske producent i eller udenfor EU. Vær opmærksom på, at der ikke er returret på skaffevarer !


Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) om at købe varen på de oplyste vilkår. 
En bindende aftale mellem Køber og SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) er først indgået, når SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Mindstebestilling: Ordrer under dkr. 100,00, vil blive pålagt et ekspeditionsgebyr p.t. dkr. 40,00


Betaling:
Vi benytter os normalt af forudbetaling, fra dig til vores bank.

Offentlige myndigheder:

Kan bestille via en EAN bestilling.

  • Bemærk: Skaffevarer er dog undtaget f.eks.; tapet, billeder og hvor der selvsagt er tale om helt unikke ting. Vi har tilstræbt at tydeliggøre det for relevante varer. For skaffevarer gælder tillige, at vi kræver forudbetaling, før ordren iværksættes.

Foretrækker du Mobilepay, kan vi aftale det via mail/sms. Oplys da venligst ordrenummer, tak.


Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.


Reklamation:
SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Reklamationsretten for egentlige sliddele, herunder batterier, er normalt begrænset til 3 måneder. For solcelleprodukter gælder tillige, at de skal sidde solrigt for løbende opladning og at effekten er naturligt begrænset af vejrlig.
Fakturaen skal fremvises til SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) inden rimelig tid i skrift og med din underskrift. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.


Ansvarsfraskrivelse og garanti:
SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem evt. links. Disse websites er uden for SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde)'s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde).
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde)'s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Skulle der på bestillingsdagen blive tale om en udsolgt vare, refunderes det indbetalte naturligvis, med mindre kunden vil afvente evt. mulighed for efterlevering eller alternativ vare, efter nærmere aftale.


Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde), at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) varens beløb (OBS! Forsendelse refunderes ikke).

  • Skaffevarer er dog undtaget denne regel (F. eks specielt hjemtagne byggemodeller, og helt unikke varer (vi har tilstræbt at tydeliggøre alle skaffevarer, i vores varekategorier og enkelte varer)).

Det er ligeledes en forudsætning, at varen er ubrugt og i uåbnet original emballage samt returneres i forsvarlig emballage.


Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge f.eks. PostNord pakkeforsendelse, som har "track & trace". Det gør det muligt, at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en underskrevet kopi af fakturaen. Skriv venligst tydeligt, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur i solid indpakning, som pakke med PostNord.
Du kan også fortryde dit køb, ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer, solgt til virksomheder samt Skaffevarer.


Forbehold for ændringer:
SKALA-modelbyg.dk - byggesæt og modelbyg. Fly, biler og skibe o.m.a. fra DSR Scandinavia (Roskilde) forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.


Leveringstider forsendelse og øvrige oplysninger:

Med mindre andet er estimeret for den enkelte vare, er forventet leveringstid indenfor 30 dage (Grønland og Færøerne undtaget). Vores mål er 3-5 dage her i Danmark, i samarbejde med vores transportører.


Vi tilstræber at være miljøbevidste, så det kan forekomme vi sender varer til dig i ”genbrugsemballage” f.eks. ren emballage fra et supermarked o. lign. Du kan også modtage anden afsendermail fra DSR Scandinavia end webshop[a]SKALA-modelbyg.dk.


DSR Scandinavia

Roskilde, den 28. marts 2019 (sidste rev.)

Frederiksborgvej 521

4000 Roskilde

Mob. 2612 4000  webshop@SKALA-modelbyg.dk